• en
Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

Sensoplastyka – zajęcia z wielką pasją i pomysłowością prowadzone w celu rozwoju wyobraźni i multisensorycznego doświadczenia świata sztuki. Wytwory dziecięcej wyobraźni i przelane w wytwory sensoplastyczne uczucia stanowią piękną dekorację naszego żłobka a maluszki uczą się doświadczać i wyrażać siebie także w abstrakcyjny, wielozmysłowy sposób.

Logorytmika – Zajęcia prowadzone przez logopedę, która w atmosferze wesołej zabawy pozwala dzieciom na rozwój muzykalności a co za tym idzie późniejszych zdolności logicznego myślenia i matematycznych oraz umiejętności wyrażania samych siebie. Wrażliwość słuchowa i koordynacja wzrokowo – ruchowa są podstawowymi sferami oddziaływania podczas tych zajęć.

Gimnastyka buzi i języka – Grupowe zajęcia logopedyczne wspierające rozwój aparatu mowy dzięki którym rozwijamy również wrażliwość oraz zdolności tworzenia i ekspresji. Dzieci praktykują maksymę, iż śmiech to zdrowie!

Terapia ręki – Zajęcia wzmacniające motorykę małą i w dalszej perspektywie przygotowujące do nauki pisania. Dzieci pod okiem specjalisty biorą udział w wielu fascynujących grach i zabawach angażujących dłonie, ramiona i umysły korzystając np. z elementów metody malowania dziesięcioma palcami.

Holistyczne wspieranie rozwoju  – Zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa w trosce o kompleksowy rozwój naszych maluszków. Realizując filozofię FSA zajęcia przygotowują dzieci do pełnego uczestnictwa w życiu osobistym i społecznym, kształtując ich poczucie wartości, umiejętność rozumienia emocji i wyrażania siebie, a także poczucie przynależności i zdolność do współpracy w grupie.

Gimnastyka korekcyjna – Zajęcia grupowe prowadzone przez fizjoterapeutę w trosce o rozbudzenie zainteresowania i potrzeby aktywności fizycznej wśród najmłodszych, a także kształtowanie prawidłowej postawy, stymulowanie rozwoju fizycznego i umiejętności motorycznych, zmysłu równowagi i proprocepcji (poczucia ciała w przestrzeni). Biorąc udział w zaplanowanych przez pana Michała zajęciach dzieci nie tylko dobrze się bawią, lecz również uczą zachowań społecznych, osiągają pierwsze sukcesy i budują swoje poczucie wartości. Gdyż ruch to zdrowie!

Motoryka mała –  to najlepsze przygotowanie małych rączek do bardziej precyzyjnych zadań, dlatego warto o tym pamiętać już od samego początku. Zabawy paluszkowe, rysowanie, ugniatanie, malowanie to niektóre z propozycji zadań usprawniających motorykę małą.

Bajkoterapia – dzieci potrzebują opowieści oraz relaksacji, w czasie trwania zajęć rozwijają umiejętność wizualizacji. Dzieci doświadczają wszystkimi zmysłami miejsca, w których przebywa bohater bajki. Tym samym jest to doskonały czas odprężenia i relaksu.

Psychomotoryka – holistyczne ujmowanie wizerunku dziecka, wzajemne oddziaływanie czynności ruchowych, emocjonalnych oraz myślenia. Najbliższy nam jest nurt zorientowany na dziecko znanej w tym obszarze nauki Renate Zimmer oraz psychomotoryka empowermentu (samostanowienia) i poszanowania decyzji dziecka – Andrzeja Majewskiego.

Program profilaktyczny psychologiczny – w związku z tym, iż bardzo ważna jest adaptacja dziecka w żłobku zapewniamy opiekę psychologa. Pamiętajmy, że oprócz dziecka adaptują się również rodzice. Ścisła współpraca psychologa z rodzicami pozwala na bieżące reagowanie gdy tylko powstanie taka potrzeba.

Ponadto stałym punktem współpracy wszystkich specjalistów z rodzicami są konsultacje indywidualne i organizowanie prelekcji dotyczących rozwoju ich pociech.

Adres

First Step Academy
ul. Metalowców 27
54-156 Wrocław

Kontakt

email: biuro@fsa.edu.pl

PRZEDSZKOLE i ŻŁOBEK
tel. +48 531 680 680

Newsletter