Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

Recruitment is open all year round, we can take on your child at any time if we have a vacancy. Please fill out the application form or contact us by telephone or email. We will gladly meet you to answer all your questions.

Choose where you wish to enrol your child:

Wybierz, gdzie chcesz zapisać dziecko:

Dane dziecka:

Imię i nazwisko dziecka*

PESEL dziecka*

Data urodzenia dziecka*

Adres zamieszkania dziecka

Dane rodzica:

Imię i nazwisko rodzica*

Numer telefonu rodzica*

Adres e-mail rodzica*

Adres zamieszkania rodzica*

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

Imię i nazwisko rodzica

Numer telefonu rodzica

Adres e-mail rodzica

Adres zamieszkania rodzica

Uwagi

(opcjonalne)

Address

First Step Academy
ul. Metalowcow 27
54-156 Wroclaw

Contact

email: biuro@fsa.edu.pl

PLAYSCHOOL AND NURSERY
tel. +48 531 680 680

Newsletter