• angielski
Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

Pedagogika Marii Montessori

Bliska naszej filozofii jest pedagogika Marii Montessori:

  • personalistyczne podejście z poszanowaniem indywidualności małego człowieka;
  • każdy ma prawo wypowiadać własne zdanie;
  • towarzyszymy dzieciom w przygodzie jaką jest poznawanie świata, samego siebie i uczenie się samodzielności;
  • prowadzimy dzieci ku swobodnemu i mądremu wyborowi życiowych ścieżek – tak, by wzrastając ku wolności potrafiły w pełni wykorzystywać swój unikalny potencjał, szanować siebie, innych ludzi i przyrodę;
  • sale w których przebywają dzieci pozwalają na swobodną i bezpieczną eksplorację otoczenia, sprzyjają również koncentracji uwagi, kiedy dzieci zaangażowane są w odkrywanie nowych prawd o otaczającym je świecie;
  • korzystamy z wielu pomocy dydaktycznych opracowanych przez montessoriańskich pedagogów.

Koncepcja rozwoju dziecka w ujęciu M. Montessori zaprasza dziecko do rozwoju kulturowego i społecznego oraz fizycznego i duchowego. Łącząc wymogi polskiej oświaty i indywidualny pęd do nauki przez dziecko, stwarzamy optymalną przestrzeń do spontaniczności i aktywności.

 

Komunikacja bez przemocy Thomasa Gordona, nurt bliski jest naszej filozofii, gdyż wiemy jak istotna i efektywna jest edukacja przez zabawę, szacunek, samodzielność. Dzieci mają prawo do prywatności, samodzielnego rozwiązywania problemów, samodzielnego myślenia. Uważamy, że mały człowiek ma wiele ważnych rzeczy do powiedzenia i szanujemy to.

Address

First Step Academy
ul. Metalowcow 27
54-156 Wroclaw

Kontakt

email: biuro@fsa.edu.pl

tel. +48 531 680 680

Newsletter