• angielski
Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

Dwujęzyczna Szkoła FSA to kreatywna placówka oświatowa z autorskim programem nauczania stworzonym w oparciu o najskuteczniejsze programy edukacyjno-wychowawcze i ciekawe innowacje pedagogiczne, w ramach których realizujemy polską i brytyjską podstawę programową. Na rozwój dziecka patrzymy w duchu pedagogiki Marii Montessori, która stanowi inspirację dla wielu naszych inicjatyw oraz stosowanych rozwiązań pedagogicznych.

Misja: Jesteśmy doświadczonym zespołem pedagogów-pasjonatów w pełni zaangażowanym w rozwój naszych podopiecznych i doskonalenie swego warsztatu pracy. Wszystkie podejmowane przez nas działania wynikają z troski o wszechstronny i harmonijny rozwój dzieci oraz przygotowują je do stania się świadomymi obywatelami świata. Stałe wsparcie oferujemy również rodzicom poprzez bogatą ofertę warsztatową oraz regularne konsultacje ze specjalistami.

Profil absolwenta: Dziecko, które ukończy szkołę FSA nauczy się komunikować, myśleć oraz działać w języku polskim i angielskim. Rozwinie w sobie pasję poznawania, odkryje swe talenty oraz wykształci zdolność myślenia krytycznego. Stanie się samodzielnym, twórczym, empatycznym, tolerancyjnym i aktywnie wyrażającym swe wartości człowiekiem.

Address

First Step Academy
ul. Metalowcow 27
54-156 Wroclaw

Kontakt

email: biuro@fsa.edu.pl

tel. +48 531 680 680

Newsletter