• en
Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

Poławiacze talentów by Mrs Aleksandra – projekt pozwalający odkryć talenty naszych przedszkolaków i najsilniejsze cechy ich osobowości oraz pielęgnować je i rozwijać. Dzieci świadomie będą mogły korzystać z pełni swojego potencjału, realizować własne pasje i wyrazić siebie w różnorodnych formach aktywności – sztuce, sporcie, nauce, relacjach z innymi ludźmi.

Job Consulting by Mrs Natalia – projekt zainspirowany zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej. Powstał, by kształtować cechy pożądane na rynku pracy poprzez zapoznanie dzieci z tajnikami pracy przedstawicieli różnych zawodów. Oparty o cykl spotkań ze specjalistami różnych dziedzin od astronoma poprzez służby mundurowe aż do zoologa. Niektórych bohaterów naszych spotkań poznajemy w ich naturalnym środowisku pracy – jak na przykład panią weterynarz w Przychodni Weterynarii a baletnicę we Wrocławskiej Operze.

Jolly phonics by Mrs Natalia – celem projektu jest uczenie dzieci prawidłowej artykulacji angielskich dźwięków w wesołej zabawie, z bajką, muzyką i śpiewem.

Historia sztuki w zarysie by Mrs Renia – projektem przedszkolnym „Historia sztuki w zarysie” objęte są wszystkie przedszkolaki, zaczynając od najmłodszych. Jego realizacja odbywa się w atmosferze zrozumienia i zabawy, gdyż nadrzędnym celem jest przybliżanie dzieciom sztuki i uwrażliwianie ich na nią. Przedszkolaki wychodzą z zajęć z przekonaniem, że sztuka jest obszarem, w którym nie ma złych odpowiedzi i gdzie każdy może swobodnie dać wyraz swoim emocjom i uzewnętrzniać swoje myśli. Dlatego też przeplatamy poszczególne tematy zajęciami praktycznymi, gdzie mogą mogłyby własnymi rękami stworzyć coś z zakresu sztuk pięknych.

Z muzyką przez wieki by Mrs Monika – Celem zajęć jest zaznajomienie przedszkolaków z różnymi stylami w muzyce na przestrzeni wieków. Po zakończeniu projektu dzieci:
– mają pojęcie o istnieniu różnych stylów muzycznych,
– potrafią rozpoznać podstawowe style muzyczne obecne w życiu codziennym i kulturalnym ludzi XXI wieku,
– odbierają muzykę jako wieloaspektowy twór artystyczny, kulturowy,
– podejmują próby tworzenia własnych utworów muzycznych w oparciu o poznane techniki.
Zakończenie projektu przewidziane jest na uroczystość zakończenia roku przedszkolnego 2018/2019, uczestnicy projektu przedstawią własny utwór muzyczny.

Polak mały by Mrs Ola – Całoroczny cykl spotkań pozwalający dzieciom doświadczyć wartości demokratycznych w praktyce. Celem zajęć jest tworzenie warunków w których dzieci rozwijają wolność wyboru, odpowiedzialność, umiejętność wyrażania siebie i szacunek dla innych oraz poznają tradycje i wartości typowo polskie i europejskie poprzez zajęcia plenerowe i warsztatowe.

Adres

First Step Academy
ul. Metalowców 27
54-156 Wrocław

Kontakt

email: biuro@fsa.edu.pl

PRZEDSZKOLE i ŻŁOBEK
tel. +48 531 680 680

Newsletter