• en
Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

Muzyka – nasze przedszkolaki biorą udział co tydzień w zajęciach z muzyki prowadzonych przez doświadczonego w pracy z dziećmi multiinstrumentalistę. Rozwijają swoją wrażliwość słuchową, poczucie rytmu i wiedze o świecie dźwięków wspólnie śpiewając, tańcząc i grając na różnych instrumentach – na przykład akordeonie, gitarze czy fortepianie.

Montessoriańskie lekcje ciszy – przynoszą dziecku wiele ważnych umiejętności i budują poczucie sprawczości. Dziecko staje się panem swoich ruchów. To ono może zdecydować, że wszystkie części ciała pozostają teraz w bezruchu, a nagroda za to jest wielka – wewnętrzna satysfakcja z własnych zdolności i fascynacja, jaką przynosi poznanie absolutnej ciszy. Dziecko staje się bardziej zdyscyplinowane i potrafi zauważać potrzebę ciszy w takich miejscach jak kościół, kino, teatr itd. Doświadczenie jest tym cenniejsze, że pochodzi ono z własnej woli dziecka, a nie z narzuconych przez dorosłych próśb. Jest to również wstęp do medytacji oraz kontemplacji oraz umiejętności odpoczynku.

Sensoplastyka – zajęcia z wielką pasją i pomysłowością prowadzone w celu rozwoju wyobraźni i multisensorycznego doświadczenia świata sztuki. Wytwory dziecięcej wyobraźni i przelane w wytwory sensoplastyczne uczucia stanowią piękną dekorację naszego przedszkola a przedszkolaki uczą się doświadczać i wyrażać siebie także w abstrakcyjny, wielozmysłowy sposób.

Logorytmika – Zajęcia prowadzone przez logopedę, która w atmosferze wesołej zabawy pozwala dzieciom na rozwój muzykalności a co za tym idzie późniejszych zdolności logicznego myślenia i matematycznych oraz umiejętności wyrażania samych siebie. Wrażliwość słuchowa i koordynacja wzrokowo – ruchowa są podstawowymi sferami oddziaływania podczas tych zajęć.

Gimnastyka buzi i języka – Grupowe zajęcia logopedyczne wspierające rozwój aparatu mowy. Dzieci praktykują maksymę, iż śmiech to zdrowie!

Terapia ręki – Zajęcia wzmacniające motorykę małą i przygotowujące do nauki pisania. Dzieci pod okiem specjalisty biorą udział w wielu fascynujących grach i zabawach angażujących dłonie, ramiona i umysły.

Holistyczne wspieranie rozwoju  – Zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa w trosce o kompleksowy rozwój naszych przedszkolaków. Realizując filozofię FSA zajęcia przygotowują dzieci do pełnego uczestnictwa w życiu osobistym i społecznym, kształtując ich poczucie wartości, umiejętność rozumienia emocji i wyrażania siebie, a także poczucie przynależności i zdolność do współpracy w grupie.

Gimnastyka dla smyka – Zajęcia grupowe prowadzone przez fizjoterapeutę w trosce o rozbudzenie zainteresowania i potrzeby aktywności fizycznej wśród najmłodszych, a także kształtowanie prawidłowej postawy, stymulowanie rozwoju fizycznego i umiejętności motorycznych, zmysłu równowagi i proprocepcji (poczucia ciała w przestrzeni). Biorąc udział w zaplanowanych przez pana Michała zajęciach dzieci nie tylko dobrze się bawią, lecz również uczą zachowań społecznych, osiągają pierwsze sukcesy i budują swoje poczucie wartości. Gdyż ruch to zdrowie!

Adres

First Step Academy
ul. Metalowców 27
54-156 Wrocław

Kontakt

email: biuro@fsa.edu.pl

PRZEDSZKOLE i ŻŁOBEK
tel. +48 531 680 680

Newsletter