• angielski
Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

Muzyka – nasze przedszkolaki biorą udział co tydzień w zajęciach z muzyki prowadzonych przez doświadczonego w pracy z dziećmi multiinstrumentalistę. Rozwijają swoją wrażliwość słuchową, poczucie rytmu i wiedze o świecie dźwięków wspólnie śpiewając, tańcząc i grając na różnych instrumentach – na przykład akordeonie, gitarze czy fortepianie.

Montessoriańskie lekcje ciszy – przynoszą dziecku wiele ważnych umiejętności i budują poczucie sprawczości. Dziecko staje się panem swoich ruchów. To ono może zdecydować, że wszystkie części ciała pozostają teraz w bezruchu, a nagroda za to jest wielka – wewnętrzna satysfakcja z własnych zdolności i fascynacja, jaką przynosi poznanie absolutnej ciszy. Dziecko staje się bardziej zdyscyplinowane i potrafi zauważać potrzebę ciszy w takich miejscach jak kościół, kino, teatr itd. Doświadczenie jest tym cenniejsze, że pochodzi ono z własnej woli dziecka, a nie z narzuconych przez dorosłych próśb. Jest to również wstęp do medytacji oraz kontemplacji oraz umiejętności odpoczynku.

Sensoplastyka – zajęcia z wielką pasją i pomysłowością prowadzone w celu rozwoju wyobraźni i multisensorycznego doświadczenia świata sztuki. Wytwory dziecięcej wyobraźni i przelane w wytwory sensoplastyczne uczucia stanowią piękną dekorację naszego przedszkola a przedszkolaki uczą się doświadczać i wyrażać siebie także w abstrakcyjny, wielozmysłowy sposób.

Logorytmika – Zajęcia prowadzone przez logopedę, która w atmosferze wesołej zabawy pozwala dzieciom na rozwój muzykalności a co za tym idzie późniejszych zdolności logicznego myślenia i matematycznych oraz umiejętności wyrażania samych siebie. Wrażliwość słuchowa i koordynacja wzrokowo – ruchowa są podstawowymi sferami oddziaływania podczas tych zajęć.

Gimnastyka buzi i języka – Grupowe zajęcia logopedyczne wspierające rozwój aparatu mowy. Dzieci praktykują maksymę, iż śmiech to zdrowie!

Terapia ręki – Zajęcia wzmacniające motorykę małą i przygotowujące do nauki pisania. Dzieci pod okiem specjalisty biorą udział w wielu fascynujących grach i zabawach angażujących dłonie, ramiona i umysły.

Holistyczne wspieranie rozwoju  – Zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa w trosce o kompleksowy rozwój naszych przedszkolaków. Realizując filozofię FSA zajęcia przygotowują dzieci do pełnego uczestnictwa w życiu osobistym i społecznym, kształtując ich poczucie wartości, umiejętność rozumienia emocji i wyrażania siebie, a także poczucie przynależności i zdolność do współpracy w grupie.

Gimnastyka dla smyka – Zajęcia grupowe prowadzone przez fizjoterapeutę w trosce o rozbudzenie zainteresowania i potrzeby aktywności fizycznej wśród najmłodszych, a także kształtowanie prawidłowej postawy, stymulowanie rozwoju fizycznego i umiejętności motorycznych, zmysłu równowagi i proprocepcji (poczucia ciała w przestrzeni). Biorąc udział w zaplanowanych przez pana Michała zajęciach dzieci nie tylko dobrze się bawią, lecz również uczą zachowań społecznych, osiągają pierwsze sukcesy i budują swoje poczucie wartości. Gdyż ruch to zdrowie!

Programy autorskie

Poławiacze talentów by Mrs Aleksandra – projekt pozwalający odkryć talenty naszych przedszkolaków i najsilniejsze cechy ich osobowości oraz pielęgnować je i rozwijać. Dzieci świadomie będą mogły korzystać z pełni swojego potencjału, realizować własne pasje i wyrazić siebie w różnorodnych formach aktywności – sztuce, sporcie, nauce, relacjach z innymi ludźmi.

World around me – Świat, który nas otacza jest ciekawy, interesujący oraz przepełniony ważnymi rzeczami oraz zjawiskami, które podczas bloku będą odkrywać przedszkolaki. Głównym celem bloku jest zgłębianie, poznanie oraz zrozumienie otaczającego nas świata, jak również zrozumienie siebie i swoich emocji a także emocji kolegów i koleżanek. Dodatkowo dzieci będą wdrażały się w struktury społeczne, poznawały tradycje swojego kraju rozwijając przy tym swoją przynależność do narodu oraz kulturę innych krajów.

Przykładowe tematy, które będą realizowane podczas bloku: – „Cztery świata strony”; -„Kosmiczne podróże- małe i duże”; -„To właśnie ja- dobre maniery”; -„Co tak pachnie, co tak smakuje?”; -„Kto tu mieszka i jak mieszka?”

Little Artist – W ramach bloku zajęciowego „Little Artist” będziemy przybliżać dzieciom szeroko pojęty świat sztuki i emocji z nim związanych. Będziemy jego częścią nie tylko w roli widzów ale także aktywnych odbiorców i twórców. Podczas różnych aktywności rozwiniemy naszą wrażliwość, poznamy wybrane techniki i formy plastyczne oraz poświęcimy czas na kontemplowanie dzieł poszczególnych artystów. Prace plastyczne tworzone przy użyciu urozmaiconych materiałów, faktur i technik pomogą naszym małym rączkom się prawidłowo rozwijać, oswajać z konsystencjami oraz przygotowywać do chwytu pisarskiego i w przyszłości podjęcia nauki pisania.

Mysterious world of science – Celem głównym bloku jest zapoznanie dzieci z tematyką świata przyrody, nauki i doświadczeń. Ważnym elementem nauki poprzez zabawę jest rozwój u dzieci naturalnej pasji do odkrywania świata poprzez m.in. ciekawe eksperymenty fizyczne i chemiczne, które pokazują niezwykłe zjawiska z naszego najbliższego otoczenia. Blok ten ma na celu zachęcenie dzieci do poznawania, myślenia, eksplorowania i przeżywania. Zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, do czerpania radości z odkrywania nowych rzeczy.

Przykładowe zabawy badawcze, które będą realizowane podczas bloku: – „Jajko na miękko bez gotowania” – „Zbudzony wulkan” – „Skacząca sól” – „Oliwa sprawiedliwa” – „ Wiatromierz” – „Tęczowy płyn” – „Zaczarowany balon” – „Znikająca woda”.

Mathematics – the queen of science – Przewodnim celem tego bloku jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie dzieci przedszkolnych do podjęcia nauki w szkole. Efektywność wspomagania rozwoju, a także wyniki edukacji matematycznej zależą od korzystnego dopasowania treści do możliwości rozwojowych dzieci.

Cele ogólne bloku to: • rozwijanie orientacji przestrzennej dziecka • kształtowanie poczucia rytmu • nauka umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania • wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia • rozwijanie umiejętności mierzenia długości • nauka klasyfikowania • wpływanie na umiejętne układanie i rozwiązywanie zadań matematycznych • zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia • nauka mierzenia płynów • kształtowanie intuicji geometrycznej • nauka konstruowania gier przez dzieci • nauka umiejętnego zapisywania czynności matematycznych znakami (<, >, +, -)

Address

First Step Academy
ul. Metalowcow 27
54-156 Wroclaw

Kontakt

email: biuro@fsa.edu.pl

tel. +48 531 680 680

Newsletter