• angielski
Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

FSA School w zerówce realizuje autorski program dwujęzyczności „Enchanted English” w oparciu o wytyczne brytyjskiej podstawy programowej, tzw. British Curriculum, oraz bogactwo programów takich, jak: Jolly Phonics, Oxford Owl czy Oxford Reading Tree. W naszej szkole tak jak w naszych pozostałych placówkach, dwujęzyczność obecna będzie na każdym etapie nauki oraz podczas wszystkich zajęć i aktywności z wykorzystaniem wielu interesujących, wzajemnie uzupełniających się oraz uwzględniających indywidualne potrzeby dzieci metod nauczania. Oto niektóre ze stosowanych metod:

Immersion – zanurzenie w języku – dzieci są naturalnie zanurzone w niezwykle atrakcyjnym językowo środowisku. Mają nieustanny kontakt z językiem angielskim w codziennych sytuacjach, takich jak zabawa, spacery, spożywanie posiłków czy nauka.

Total physical response – reagowanie całym ciałem – dzieci poznają język angielski poprzez doświadczanie go całym ciałem i naśladowanie ruchem ciała określonych czynności czy zjawisk.

Inquiry-based learning – odkrywanie przez dociekanie – dzieci są zachęcane do aktywnej eksploracji tematu zajęć, zadawania pytań i dzielenia się swymi pomysłami.

Communicative language teaching (CLT) – nauczanie języka poprzez komunikację – tworzenie sytuacji komunikacyjnych i zachęcanie dzieci do mówienia sprawia, iż nauka języka angielskiego przebiega w naszej placówce niezwykle aktywnie i atrakcyjnie.

Content and language integrated learning (CLIL) – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe – dzieci zdobywają wiedzę o świecie i zachodzących w nim zjawiskach w języku angielskim a tym samym jednocześnie rozwijają wewnętrzną motywację do zgłębiania poznawanych tematów, jak i stosowania języka angielskiego.

The direct method – bezpośrednia metoda – to naturalne podejście do nauczania języka angielskiego poprzez wykorzystanie wyłącznie języka angielskiego do nauczania słownictwa i pojęć oraz rozwijanie w dzieciach zdolności myślenia w tym języku.

Task-based language learning – nauczanie języka w oparciu o zadanie – dzieci poznają język angielski poprzez realizację określonych i interesujących zadań.

The silent way – metoda ciszy – w tym podejściu podkreślana jest autonomia dziecka a nauczyciel skupia się na zachęceniu do aktywności oraz wpiera proces samoświadomości i niezależnej eksploracji.

 

 

Address

First Step Academy
ul. Metalowcow 27
54-156 Wroclaw

Kontakt

email: biuro@fsa.edu.pl

tel. +48 531 680 680

Newsletter