Przedszkole i żłobek FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

Zapisy do przedszkola/żłobka

Wybierz, gdzie chcesz zapisać dziecko:

Dane dziecka:

Imię i nazwisko dziecka*

PESEL dziecka*

Data urodzenia dziecka*

Adres zamieszkania dziecka

Dane rodzica:

Imię i nazwisko rodzica*

Numer telefonu rodzica*

Adres e-mail rodzica*

Adres zamieszkania rodzica*

Dane drugiego rodzica (opcjonalne)

Imię i nazwisko rodzica

Numer telefonu rodzica

Adres e-mail rodzica

Adres zamieszkania rodzica

Uwagi

(opcjonalne)

Adres

First Step Academy
ul. Metalowców 27
54-156 Wrocław

Kontakt

email: biuro@fsa.edu.pl
tel. +48 531 680 680

Newsletter