• angielski
Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

Żłobek Językowy Neuronek to miejsce wszechstronnej integracji. Nasza kadra to wysokiej klasy specjaliści z doświadczeniem w integracji sensorycznej (SI ), integracji społecznej dot. dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi, oraz integracji społeczno-kulturowej dotyczącej adaptacji dzieci z mniejszości narodowych. W naszej codziennej pracy wychowania żłobkowego realizować będziemy zasady edukacji międzykulturowej. Wierzymy, że efektywna integracja wychowanków pochodzących  z rodzin imigranckich przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Wcześnie zdobyte przez Dziecko umiejętności i kompetencje motywują do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym a to oznacza dobry start  w środowisku szkolnym, rówieśniczym  a w przyszłości odnalezienie się na rynku pracy.

Zapraszamy do nas Dzieci z wszystkich stron świata!

W Neuronku wszyscy mówimy po angielsku

Nasze motto

INTEGRACJA, DIALOG KULTUR, EDUKACJA

Address

First Step Academy
ul. Metalowcow 27
54-156 Wroclaw

Kontakt

email: biuro@fsa.edu.pl

tel. +48 531 680 680

Newsletter