• angielski
Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

Język angielski jest obecny w naszej placówce na co dzień. Opiekunowie różnych narodowości dbają o wszechstronny rozwój dziecka właśnie w tym języku. Elementy metody Early Partian Immersion przygotowują maluszki do dwujęzyczności. Rozpoczęcie komunikacji po angielsku na tak wczesnym etapie rozwoju, pozwala dziecku na swobodną i naturalną formę nabywania słownictwa i melodii języka. Obecnie z łatwością możemy dotrzeć do literatury potwierdzającej słuszność filozofii wczesnej imersji językowej.

Aby nabywanie języka odbywało się w sposób naturalny podczas wszystkich zajęć i aktywności, sięgamy również po kolejne metody. Oto niektóre z nich:

Immersion – zanurzenie w języku – dzieci są naturalnie zanurzone w niezwykle atrakcyjnym językowo środowisku. Mają nieustanny kontakt z językiem angielskim w codziennych sytuacjach, takich jak zabawa, spacery, spożywanie posiłków czy nauka.

Total physical response – reagowanie całym ciałem – dzieci poznają język angielski poprzez doświadczanie go całym ciałem i naśladowanie ruchem ciała określonych czynności czy zjawisk.

Communicative language teaching (CLT) – nauczanie języka poprzez komunikację – tworzenie sytuacji komunikacyjnych i zachęcanie dzieci do mówienia sprawia, iż nauka języka angielskiego przebiega w naszej placówce niezwykle aktywnie i atrakcyjnie.

Task-based language learning – nauczanie języka w oparciu o zadanie – dzieci poznają język angielski poprzez realizację określonych i interesujących zadań.

Address

First Step Academy
ul. Metalowcow 27
54-156 Wroclaw

Kontakt

email: biuro@fsa.edu.pl

tel. +48 531 680 680

Newsletter