Szkoła podstawowa: +48 531 860 860 | Żłobek i przedszkole: +48 531 680 680biuro@fsa.edu.pl | rekrutacja: admissions@fsa.edu.pl

Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

Jak wygląda adaptacja w szkole?

Podczas tego procesu nauczyciel wraz z psychologiem oferują pełne wsparcie rodzicom i ich dzieciom, tak aby ułatwić im zadomowienie się, integrację z rówieśnikami, czerpanie radości z zabawy oraz zbudowanie zaufania do nauczycieli. Od samego początku dzieci objęte są życzliwą i troskliwą opieką, a rodzice zaproszeni, aby towarzyszyć im w tej wielkiej przygodzie, stopniowo wycofując swoją obecność i wydłużając czas pobytu dziecka w naszej placówce.

Adaptacja dziecka w przedszkolu

Dla dzieci w wieku żłobkowym oraz przedszkolnym ustalamy indywidualny proces adaptacji, po otrzymaniu szczegółowych informacji od rodziców na temat potrzeb, rozwoju emocjonalnego oraz społecznego ich pociech.

Przebieg adaptacji do klasy „0” oraz klasy 1:

  1. Ankieta rozwojowa z rodzicem udostępniona pod koniec maja 2021 roku (24-28.05.2021).
  2. Grupowe zajęcia zapoznawczo-ewaluacyjne – czwartek 10. czerwca 2021 roku w godzinach 15.00 – 17.00.

Summer Camp – dla klasy „0” w godzinach od 7.00 do 17.30 cały sierpień 2021 roku, koszt 1650 zł plus wyżywienie 18 zł/dzień;
dla klasy „1” w godzinach 8.00 – 16.00 cały sierpień 2021 roku, koszt 1450 zł plus wyżywienie 20 zł/dziennie.

Po przeanalizowaniu wyników ankiety, zespół FSA dopracuje program z kluczowymi punktami do rozwoju, kładąc ogromny nacisk na wyrównanie poziomu znajomości języka angielskiego.

Adres

First Step Academy
ul. Metalowców 27
54-156 Wrocław

Kontakt

email: biuro@fsa.edu.pl

tel. +48 531 680 680

Newsletter