ZADZWOŃ DO NAS  +48 531 680 680 | LUB NAPISZ  biuro@fsa.edu.pl |

Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław
Metoda zielonego ołówka długopisu

Metoda zielonego ołówka (długopisu)

W edukacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym najważniejsze jest wzmocnienie poczucia własnej wartości i naturalna motywacja do nauki. To podstawa, która pozwoli im w dorosłym życiu osiągnąć poczucie zadowolenia i spełnienia. Jak zmotywować dziecko do nauki i rozwoju talentów? Nasi nauczyciele wybrali prostą i skuteczną metodę zielonego ołówka (inaczej: metoda zielonego długopisu).

Na czym polega metoda zielonego ołówka?

W metodzie zielonego ołówka nie chodzi tylko o zmianę koloru długopisu, którym nauczyciel poprawia zadania. Oczywiście są kolory wywołujące niepokój i są kolory sprzyjające nauce — nie ma co do tego wątpliwości. Dlatego czerwony długopis kojarzy się z alarmem, informacją, że coś poszło nie tak. Natomiast zielony długopis, przeciwnie, wskazuje na szansę, na coś dobrego. Zmiana koloru w opisywanej metodzie nie jest więc tylko zabiegiem symbolicznym, ale odwołuje się do naszych pierwszych skojarzeń. W tej metodzie nie kolor jest jednak ważny, a podejście do techniki oceniania podopiecznych.

Każde zadanie, które wykonuje w szkole dziecko, podlega weryfikacji. W tradycyjnym podejściu czerwony długopis służy nauczycielowi do zaznaczania niepoprawnych odpowiedzi i, ewentualnie, podsumowania punktacji. Prowadzi to do tego, że gdy uczeń przegląda swoją pracę, zauważa tylko błędy i uświadamia sobie, że jego starania i nauka poszły na marne, bo przecież tyle razy się pomylił. Pojawiają się wówczas mniej lub bardziej uświadomione emocje: rozczarowanie, złość, lęk, poczucie wstydu, a nawet bezradność. Dzieci różnie radzą sobie w takiej sytuacji. Zawsze jednak, co łatwo można zauważyć, spada im motywacja do nauki. Metodę zielonego ołówka stosujemy po to, aby temu mechanizmowi zapobiec.

Nauczyciel, który sprawdza zadanie, w pierwszej kolejności zmienia czerwony długopis na zielony ołówek i tym kolorem zaznacza wszystkie poprawne odpowiedzi. Dzięki temu uczeń od razu widzi, co zrobił dobrze. Czuje dumę i satysfakcję. A co z niepoprawnymi odpowiedziami? Nauczyciel albo je koryguje, albo komentuje, wyjaśniając, na czym polegał błąd lub gdzie uczeń może sprawdzić poprawną odpowiedź.

Natychmiastowe skutki wspierającej oceny

Stosowanie metody zielonego ołówka pomaga dziecku ukształtować poczucie własnej wartości i świadomość, jak wiele już umie. To z kolei daje mu emocjonalne wzmocnienie, dzięki któremu łatwiej mu przyjąć informację o popełnionych błędach. Ale to nie wszystko. Młody człowiek dowiaduje się też, które metody nauki gwarantują mu powtórzenie sukcesu, co będzie owocowało w kolejnych latach edukacji.

Jak zmotywować dziecko do nauki? Tak samo, jak dorosłego: konstruktywnym feedbackiem, który daje energię do działania i osiągania kolejnych sukcesów. Dzięki życzliwej informacji zwrotnej w naturalny sposób motywacja uczniów do nauki wzmacnia się i utrwala.

Zwracanie uwagi wyłącznie na dobre odpowiedzi nie miałoby jednak sensu bez równoległego rozwijania ciekawości świata i śmiałości zadawania pytań. Do tego jednak potrzebna jest odpowiednia motywacja do nauki. Dlatego przy niepoprawnych odpowiedziach nauczyciel notuje, z czego wynika każdy błąd i jak go poprawić.

Dalekosiężne zalety kultury doceniania

Niektórzy nauczyciele w metodzie zielonego ołówka upatrują szansę na zmianę obecnej w naszym społeczeństwie kultury błędu i wytykania potknięć na kulturę doceniania i wzmacniania motywacji. Przed błędami jeszcze nikt się nie ustrzegł, dlatego znacznie ważniejsze jest, jaką naukę z nich wyciągamy.

Rolą nauczycieli w naszej szkole nie jest dopasowywanie podopiecznych do ustalonego wzorca, a pokazanie im możliwych kierunków rozwoju. Metoda zielonego ołówka nadaje się do tego idealnie: wzmacnia w dziecku poczucie satysfakcji z osiąganych sukcesów i pozwala podjąć decyzję, czy chce skorzystać z pomocy nauczyciela i poprawić swoje błędy. Może zawsze zdecydować, że woli rozwijać się w innym obszarze.

Metoda zielonego ołówka przeciwdziała również powstawaniu lęku przed porażką. Dziecko przyjmuje informację zwrotną bez negatywnych emocji. Błędy nie są wytykane ani podkreślane czerwonym długopisem, ale wskazywane jako obszar do poprawy. W konsekwencji dziecko nabiera odwagi do coraz większych wyzwań. Uczy się na własnej skórze, że porażkę można przekuć w sukces.

Stawiamy na wewnętrzną motywację

Przy wyborze metod nauczania i oceniania podopiecznych kierujemy się wartościami, które nasza szkoła reprezentuje: rozwojem talentów naszych uczniów oraz ćwiczeniem wdzięczności wobec siebie i innych.

Rezygnacja z czerwonego długopisu na rzecz zielonego ołówka jest dla nas czymś więcej niż zmianą koloru. Jest zupełnie nową metodą oceniania sukcesów naszych podopiecznych, metodą, która pozwala:

  • wzbudzać w nich ciekawość świata,
  • uczyć sztuki akceptowania własnych błędów i wyciągania z nich wniosków,
  • wzmacniać ich wiarę we własne możliwości.

Naszym priorytetem jest bowiem udzielanie dzieciom wsparcia w ich samorozwoju, tak aby w przyszłości mogły świadomie dążyć do szczęśliwego i spełnionego życia.

Autor: FSA School, przedszkole, żłobek – Redakcja Bloga

Facebook