ZADZWOŃ DO NAS +48 531 680 680 biuro@fsa.edu.pl | rekrutacja: admissions@fsa.edu.pl

  • angielski
Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

Program nauczania w niepublicznym przedszkolu

Nauka języka angielskiego w niepublicznym przedszkolu

W naszym językowym przedszkolu we Wrocławiu ten etap to nauka przez zabawę, doświadczanie, eksplorowanie. Do tej grupy uczęszczają dzieci w wieku 2,5 do 4 lat. Szeroki wachlarz zajęć rozbudzających kreatywność i otwartość wspaniale stymuluje rozwój niezbędny na tym etapie wzrastania. Uczniowie uczą się jak spędzać czas z rówieśnikami, jak aranżować zabawy w grupie, podejmują próby rozwiązywania problemów, zaczynają używać języka angielskiego jako języka komunikacji.

 

Brytyjska i polska podstawa programowa

Key Stage 1 – Year 1,  Year 2 (Zerówka)

W tym miejscu dziecko mając 5 -6 lat rozpoczyna swą naukę w cyklu szkolnym i kontynuuje ją do momentu osiągnięcia 18 roku życia. Program naszego prywatnego przedszkola we Wrocławiu zapewnia dzieciom rozwinięcie pewności siebie, zdolności krytycznego myślenia, wyrażania się oraz słuchania. Nauczając w języku angielskim zapraszamy uczniów do swobodnego formułowania własnych myśli, do popełniania błędów oraz do cieszenia się zdobywanymi kompetencjami.

FSA Preschool realizuje autorski program dwujęzyczności „Enchanted English” w oparciu o wytyczne brytyjskiej podstawy programowej oraz bogactwo programów takich, jak: Jolly Phonics, Oxford Owl czy Oxford Reading Tree. W naszej placówce dwujęzyczność obecna jest na każdym etapie nauki oraz podczas wszystkich zajęć i aktywności z wykorzystaniem wielu interesujących, wzajemnie uzupełniających się oraz uwzględniających indywidualne potrzeby dzieci metod nauczania.

Oferta edukacyjna przedszkola

Prywatne przedszkole we Wrocławiu realizuje podstawę programową polską i brytyjską, w których to występują poniższe przedmioty:

Język angielski

Twoje dziecko nabędzie umiejętność swobodnego wyrażania myśli, podejmowania dyskusji na interesujący je temat. Z zaciekawieniem sięgnie po książki rozwijające wiedzę ogólną oraz tę dotykającą pasji czy zainteresowań. Znajomość gramatyki, ortografii czy interpunkcji będzie zachęcać do pisania krótkich opowiadań.

Historia

Bogactwo tematów wynikających z dwóch podstaw programowych, umożliwi Twojemu dziecku łatwy dostęp do zdobywania wiedzy o historii krajów, których tradycje i poglądy pięknie się różnią. Poznanie fascynujących postaci historycznych, faktów i mitów, pozwoli na poszerzenie horyzontów i pojawienie się indywidualnych poglądów czy opinii.

Matematyka

Świat w liczbach zaczyna być przyjazny i zrozumiały. W naszym prywatnym przedszkolu korzystamy z kartki i długopisu, liczydła i kalkulatora ale również z zaawansowanych technologii takich jak tablice multimedialne czy laptopy. Młodzież poprzez ciekawe i urozmaicone zajęcia chętnie dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli, rozwiązuje proste zadania z ułamkami, poznaje geometrię czy chronologicznie porządkuje ciągi liczbowe.

Przyroda

Nauka przez eksperymentowanie, obcowanie z naturą i własnoręczne tworzenie projektów w naszej leśnej szkole, to klucz do sukcesu w poznawaniu otaczającej nas przyrody, zwierząt i ich życia. W naszym niepublicznym przedszkolu we Wrocławiu, Twoje dziecko nauczy się obserwować, analizować i wyciągać wnioski. Nic tak pięknie nie uczy jak doświadczanie.

Geografia

Świat i ludzie są tak piękni, że nie trzeba nawet zachęcać młodych ludzi by zatrzymali się na chwilę przy eksplorowaniu mnogości krajów, społeczeństw, roślinności, czy budowy Ziemi. Dzięki temu przedmiotowi uczeń z powodzeniem zintegruje wiedzę o środowisku przyrodniczym z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną.

Informatyka

Nasze przedszkole międzynarodowe doskonale wie, że świat technologii i nowoczesnych rozwiązań to nasza przyszłość. Dzięki unikalnemu programowi, uczniowie poznają proste aplikacje komputerowe, zasady komunikowania się w sieci oraz zrozumieją proste algorytmy i programy.

Plastyka i muzyka

Rozbudzanie kreatywności, chęci tworzenia czy zdobywania rzemiosła poprzez poznawanie sztuki, realnie wpływa na otwarcie się naszych uczniów na świat artystów. Sięgając po pędzle, kredy, rysiki, wszelakie instrumenty, zapraszamy w naszym prywatnym przedszkolu do inspirowania się i poszerzania granic. Poprzez dźwięki muzyki poznajemy kultury i tradycje. Używając różnych materiałów i technik uczniowie poznają wzornictwo oraz tworzą swoje rzeźby, obrazy i inne formy eksponujące artyzm młodego artysty.

Wychowanie fizyczne

Rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny młodego człowieka kształtowany jest poprzez rozwój fizyczny. Twoje dziecko poprzez zabawy zespołowe i  zajęcia indywidualne rozwinie precyzję i koordynację. W naszym niepublicznym przedszkolu wiemy, że ruch jest niezwykle ważny dla zdrowia i rozwoju dzieci.

Adres

First Step Academy
ul. Metalowców 27
54-156 Wrocław

Kontakt

email: biuro@fsa.edu.pl

tel. +48 531 680 680

Newsletter