ZADZWOŃ DO NAS +48 531 680 680 biuro@fsa.edu.pl | rekrutacja: admissions@fsa.edu.pl

  • angielski
Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

Niepubliczna szkoła podstawowa Wrocław

Wybór szkoły dla ukochanego potomstwa to jedna z ważniejszych decyzji w życiu Rodzica. Mając tego pełną świadomość, cały zespół FSA oraz Autorskiej Szkoły Podstawowej Saltando wkłada ogrom zaangażowania, aby byli Państwo w pełni usatysfakcjonowani z podjętego wyboru.

 Z przyjemnością informujemy Państwa o zmianie w zasadach rekrutacji do prywatnej szkoły podstawowej. Od września 2022 uczniowie szkoły podstawowej będą uczęszczać do Autorskiej Szkoły Podstawowej Saltando https://szkolasaltando.pl/– miejsca, które podziela wartości i wizję FSA. Jesteśmy pewni, że ta zmiana przyczyni się do lepszego rozwoju Państwa pociech.

Program nauczania w szkole podstawowej

Nasi uczniowie zdobywają edukację w systemie dwujęzycznym, realizując podstawę programową polską oraz brytyjską. Dbając o wysokie standardy nauczania z dumą obwieszczamy, iż rozpoczęliśmy proces wymagającej certyfikacji by dołączyć do grona międzynarodowych szkół. Wzorowanie na systemie międzynarodowym poza wieloma wartościami, pozwoli również naszej młodzieży dołączyć do szerokiego grona studenckiego.

Autorska metoda nauki języka angielskiego

Opracowaliśmy unikalny i autorski program nauczania, który zapewnia zintegrowaną edukację w dwóch podstawach programowych. Dla uzyskania takiego efektu zasięgaliśmy opinii oraz korzystaliśmy z konsultacji nie tylko wśród nauczycieli, ale również zaprosiliśmy do współpracy profesorów pedagogiki, psychologii, lokalne środowiska uniwersyteckie jak również przedstawicieli otoczenia biznesowego.

FSA jako prywatna szkoła podstawowa oferuje zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL), które jest realizowane poprzez interesujące projekty edukacyjne. Metoda projektu edukacyjnego to metoda nauczania, w której uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności poprzez wykorzystanie treści z różnych dziedzin celem realizacji określonego założenia.

Metoda to zakłada:

  • naukę poprzez działanie w naturalnych warunkach,
  • nauczyciel występuje w roli facylitatora a nie w roli eksperta,
  • stymulowanie aktywnego zaangażowania w uczniach,
  • wspieranie ciekawości poznawczej,
  • prezentowanie praktycznego wymiaru wiedzy.

Dzięki takiemu podejściu metodycznemu, nasi uczniowie rozwijają pogłębioną wiedzę i zdolność myślenia krytycznego, umiejętność współpracy, kreatywność, oraz kompetencje komunikacyjne. Ponadto, metoda projektu edukacyjnego wspiera bliskie relacje i uwalnia twórczą energię pomiędzy nauczycielami i uczniami.

Język angielski dla dzieci – klasa 1 do klasy 4

Nasza dwujęzyczna szkoła podstawowa we Wrocławiu w roku szkolnym 2021/2022, zaprasza do tego etapu nauki dzieci w wieku 7 do 11 lat. To wspaniały czas do zgłębiania wiedzy, nabywania staranności w mówieniu i pisaniu, do zdobywania umiejętności badawczych. Opierając się na solidnych podstawach zdobytych w zerówce, FSA School prywatna szkoła podstawowa we Wrocławiu, wzbogaca swoich studentów o precyzję, techniki pracy czy realizację unikalnych projektów. Znajomość języka angielskiego na tym etapie pozwala naszym wychowankom na doskonalenie płynności czytania, pisania oraz słuchania ze zrozumieniem. Samodzielne tworzenie notatek zaczyna być łatwe i przyjemne.

Poszerzanie horyzontów w naturalny sposób zachęca uczniów do poszanowania i tolerancji innych narodowości, respektowania odmienności, chęci poznawania innych kultur i tradycji. Ta ciekawość jest piękna i nieograniczona.

Realizując podstawę programową polską i brytyjską, jesteśmy między innymi odpowiedzialni za:

  • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
  • planową realizację programu nauczania szanując godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierając indywidualność, oryginalność, wzmacniając poczucie wartości, zaspokajając potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałanie w grupie.

Zakres programu w naszej prywatnej szkole podstawowej obejmuje:

  • edukację anglojęzyczną wg standardów English National Curriculum – język angielski, matematykę, nauki przyrodnicze (biologię, fizykę, chemię), edukację społeczną;
  • edukację polskojęzyczną wg standardów Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

Kilkunastoosobowe grupy, praca projektowa, rozwijanie poszczególnych kompetencji czy aktywne słuchanie – to punkty, na które kładziemy nacisk w prywatnej szkole podstawowej we Wrocławiu.

 

Adres

First Step Academy
ul. Metalowców 27
54-156 Wrocław

Kontakt

email: biuro@fsa.edu.pl

tel. +48 531 680 680

Newsletter