Szkoła podstawowa: +48 531 860 860 | Żłobek i przedszkole: +48 531 680 680biuro@fsa.edu.pl | rekrutacja: admissions@fsa.edu.pl

  • angielski
Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA PODSTAWOWA WE WROCŁAWIU

Wybór szkoły dla ukochanego potomstwa to jedna z ważniejszych decyzji w życiu Rodzica. Mając tego pełną świadomość, cały zespół FSA wkłada ogrom zaangażowania, aby byli Państwo w pełni usatysfakcjonowani z podjętego wyboru.

Nasi uczniowie zdobywają edukację w systemie dwujęzycznym, realizując podstawę programową polską oraz brytyjską. Dbając o wysokie standardy nauczania z dumą obwieszczamy, iż rozpoczęliśmy proces wymagającej certyfikacji by dołączyć do grona międzynarodowych szkół. Wzorowanie na systemie międzynarodowym poza wieloma wartościami, pozwoli również naszej młodzieży dołączyć do szerokiego grona studenckiego.

Aby zapewnić edukacje w dwóch podstawach programowych opracowaliśmy idealny, autorski program nauczania. Dla uzyskania takiego efektu zasięgaliśmy opinii oraz korzystaliśmy z konsultacji nie tylko wśród nauczycieli, ale również zaprosiliśmy do współpracy profesorów pedagogiki, psychologii, lokalne środowiska uniwersyteckie jak również przedstawicieli otoczenia biznesowego.

Key Stage 2 – od Year 3 do Year 6

Nasza brytyjska szkoła podstawowa we Wrocławiu, zaprasza do tego etapu nauki dzieci w wieku 7 do 11 lat. To wspaniały czas do zgłębiania wiedzy, nabywania staranności w mówieniu i pisaniu, do zdobywania umiejętności badawczych. Opierając się na solidnych podstawach zdobytych na Key Stage 1, FSA School prywatna szkoła podstawowa we Wrocławiu, wzbogaca swoich studentów o precyzję, techniki pracy czy realizację unikalnych projektów. Znajomość języka angielskiego na tym etapie pozwala naszym wychowankom na doskonalenie płynności czytania, pisania oraz słuchania ze zrozumieniem. Samodzielne tworzenie notatek zaczyna być łatwe i przyjemne.

Poszerzanie horyzontów w naturalny sposób zachęca uczniów do poszanowania i tolerancji innych narodowości, respektowania odmienności, chęci poznawania innych kultur i tradycji. Ta ciekawość jest piękna i nieograniczona.

Realizując podstawę programową polską i brytyjską, jesteśmy między innymi odpowiedzialni za:

  • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym;
  • planową realizację programu nauczania szanując godność uczniów, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierając indywidualność, oryginalność, wzmacniając poczucie wartości, zaspokajając potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałanie w grupie.

Zakres programu w naszej prywatnej szkole podstawowej obejmuje:

  • edukację anglojęzyczną wg standardów English National Curriculum – matematyczną, społeczną, przyrodniczą, naukową – podstawy biologii, fizyki, chemii; plastyczną, techniczną, informatyczną, muzyczną, fizyczną.
  • edukację polskojęzyczną wg standardów Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

Kilkunastoosobowe grupy, praca projektowa, rozwijanie poszczególnych kompetencji czy aktywne słuchanie – to punkty, na które kładziemy nacisk w prywatnej szkole podstawowej we Wrocławiu.

 

Address

First Step Academy
ul. Metalowcow 27
54-156 Wroclaw

Kontakt

email: biuro@fsa.edu.pl

tel. +48 531 680 680

Newsletter