ZADZWOŃ DO NAS  +48 531 680 680 | LUB NAPISZ  biuro@fsa.edu.pl |

Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

Opłaty, Czesne

Drodzy Rodzice,

Inwestując w edukację młodego człowieka możemy oczekiwać potencjalnie nieograniczonego zwrotu, gdzie ryzyko idące za inwestycją jest niewielkie.

Prywatny żłobek Wrocław – opłaty (2022/2023 oraz 2023/2024)

Opłata rejestrowa

Czesne miesięczne

 • 2020 PLN od 01.09.2023 r. – czesne miesięczne obowiązujące przez 12 miesięcy w roku. Czesne obejmuje najlepszą opiekę, zajęcia rozwojowe z opiekunami oraz zajęcia grupowe z psychologiem, logopedą i fizjoterapeutą od 7.00 do 17.00.
 • Czesne nie obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych przez dostawców zewnętrznych.
 • Zawarcie umowy w trakcie miesiąca – czesne zostanie naliczone proporcjonalnie za pozostałe dni robocze do końca danego miesiąca.

Wyżywienie

 • 21 PLN za jeden dzień pobytu dziecka i obejmuje pięć posiłków dziennie. W przypadku nieobecności dziecka, żłobek nie nalicza stawki żywieniowej. Warunkiem nie naliczenia stawki żywieniowej jest zarejestrowanie poprzez platformę elektroniczną nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 8:00 rano w dniu nieobecności.
 • Diety specjalne wyceniane są indywidualnie po konsultacji z dietetykiem.

Niepubliczne przedszkole Wrocław – opłaty (2022/2023 oraz 2023/2024)

Opłata rejestrowa

 • 1000 PLN, 1100 PLN od 01.09.2022 r. – płatna jednorazowo, obowiązująca do czasu ukończenia przedszkola FSA. Płatna tylko przez dzieci rozpoczynające swą przygodę z FSA.
 • Dzieci przechodzące z anglojęzycznego żłobka FSA są zwolnione z opłaty.

Czesne miesięczne

 • 1900 PLN od 01.03.2023 r. / 2020 PLN od 01.09.2023  – od 2,5 roku do 6 lat, czesne obowiązujące przez 12 miesięcy w roku. Czesne obejmuje zajęcia edukacyjne z podstawy programowej polskiej i brytyjskiej oraz opiekę w godzinach 7.00 – 17.00.
 • Zawiera również koła zainteresowań organizowane przez Nauczycieli oraz zajęcia grupowe z psychologiem, logopedą i fizjoterapeutą.
 • Czesne nie obejmuje zajęć dodatkowych organizowanych przez dostawców zewnętrznych.
 • Zawarcie umowy w trakcie miesiąca – czesne zostanie naliczone proporcjonalnie za pozostałe dni robocze do końca danego miesiąca.

Wyżywienie

 • 23 PLN od 01.03.2023 r. –  za jeden dzień pobytu dziecka i obejmuje pięć posiłków dziennie. W przypadku nieobecności dziecka, przedszkole nie nalicza stawki żywieniowej. Warunkiem nie naliczenia stawki żywieniowej jest zarejestrowanie poprzez platformę elektroniczną nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 8:00 rano w dniu nieobecności.
 • Diety specjalne wyceniane są indywidualnie po konsultacji z dietetykiem.

Materiały edukacyjne

 • W celu usprawnienia organizacji nauki we wrześniu, przedszkole odpowiedzialne jest za zakup książek do realizacji polskiej i brytyjskiej podstawy programowej oraz pomocy naukowych. Opłata należna jest we wrześniu danego roku szkolnego.

Niepubliczna szkoła podstawowa Wrocław – opłaty (2023/2024)