ZADZWOŃ DO NAS  +48 531 680 680 | LUB NAPISZ  biuro@fsa.edu.pl |

Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław
FSA

Co kształtuje tożsamość dziecka w wieku przedszkolnym?

Poczucie tożsamości stanowi fundament, na którym buduje się cały rozwój dziecka. To ono kształtuje jego postrzeganie świata, wpływa na samoocenę, determinuje poziom tolerancji i umiejętność radzenia sobie z emocjami, a także staje się podstawą do podejmowania decyzji życiowych. Już od najmłodszych lat, pod wpływem wielu czynników, dziecko buduje własną tożsamość. Jak przebiega ten złożony proces i jak można wspierać go bez zakłóceń?

Wiek przedszkolny – kluczowy etap kształtowania tożsamości

W okresie przedszkolnym (dlatego tak ważne jest, by wybrać dobre przedszkole) maluchy zaczynają dostrzegać siebie jako część większej społeczności. Choć z perspektywy dorosłego ich rozumienie świata może wydawać się ograniczone, one już dostrzegają swoje miejsce w rodzinie, grupie rówieśniczej, a nawet w szerszym kontekście społecznym. To właśnie w tym czasie rola rodziców, opiekunów i nauczycieli staje się szczególnie istotna, nie tylko w zakresie budowania poczucia własnej wartości dziecka, ale również w kształtowaniu jego tożsamości.

Jak przebiega kształtowanie tożsamości?

Kształtowanie tożsamości to proces wieloetapowy, na który oddziałuje wiele czynników (dobrym środowiskiem do takiego rozwoju jest prywatne przedszkole). Jednym z najważniejszych jest interakcja z bliskimi osobami. To od nich dziecko uczy się, jak nazywać i rozpoznawać swoje emocje, jak je wyrażać w sposób akceptowalny społecznie, a także jak radzić sobie z trudnościami. Istotną rolę odgrywa również poczucie przynależności. Dziecko, które czuje się kochane i akceptowane w swojej rodzinie, a także w otoczeniu rówieśników, łatwiej buduje pozytywny obraz siebie i z większym zaufaniem odkrywa otaczający je świat.

Co zrobić, aby nie zaburzyć rozwoju tożsamości dziecka?

Aby wspierać prawidłowy rozwój tożsamości dziecka, należy zadbać o stworzenie mu bezpiecznego i akceptującego środowiska. Ważne jest, aby dziecko czuło się kochane i wartościowe, mogło swobodnie wyrażać swoje emocje i otrzymywać adekwatne wsparcie w trudnych sytuacjach. Istotne jest również wspieranie autonomii dziecka i dawanie mu możliwości dokonywania wyborów. Ważne, aby dorośli szanowali indywidualność dziecka i nie narzucali mu swoich wartości i przekonań.

Rozwój emocjonalny dziecka w wieku przedszkolnym: budowanie tożsamości

Okres przedszkolny to czas intensywnego rozwoju emocjonalnego u dzieci. Maluchy stają się świadome swojej przynależności do społeczności, dostrzegają swoje miejsce w rodzinie i grupie rówieśniczej. W tym procesie kluczową rolę odgrywają dorośli – rodzice, opiekunowie i nauczyciele. Ich zadaniem jest wspieranie rozwoju dziecka, budowanie jego poczucia własnej wartości i kształtowanie tożsamości.

Istotnym aspektem rozwoju emocjonalnego jest kształtowanie się tożsamości. Proces ten przebiega etapami:

Etap wczesnego dzieciństwa (2-3 rok życia):

 • maluch stawia pierwsze kroki w społeczeństwie, ucząc się m.in. dzielenia się zabawkami i współpracy z innymi dziećmi,
 • rozwijają się umiejętności interpersonalne, abstrakcyjne myślenie i zdolność rozwiązywania prostych problemów (w rozwoju umiejętności kognitywnych pomaga np. prywatne przedszkole anglojęzyczne).

Etap późnego dzieciństwa (4-5 lat):

 • intensywnie rozwijają się zdolności poznawcze: pamięć, myślenie logiczne i rozumienie zasad matematycznych,
 • kwitnie wyobraźnia i kreatywność, co pozwala dziecku na wcielanie się w różne role itp.

Wsparcie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Na rozwój każdego człowieka, niezależnie od wieku i środowiska, wpływa wiele czynników zewnętrznych. Szczególnie istotne jest to w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, których tożsamość dopiero się kształtuje. Aby wspomóc ten proces, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych elementów:

Środowisko domowe:

 • rodzice i opiekunowie odgrywają fundamentalną rolę w rozwoju dziecka,
 • ważne jest, aby stworzyć dziecku stabilne, bezpieczne i pełne miłości otoczenie… a także takie, w którym można poznać cenne informacje,
 • w takiej atmosferze opieki maluch będzie mógł swobodnie rozwijać swoje umiejętności społeczne.

Wpływ rówieśników:

 • przedszkolaki uczą się również poprzez interakcję z innymi dziećmi,
 • zabawa wymagająca współpracy pomaga w nauce rozwiązywania problemów, nawiązywaniu relacji i rozwijaniu umiejętności społecznych.

Edukacja:

 • wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju zdolności poznawczych,
 • nauka poprzez zabawę, rozwiązywanie zagadek, czytanie książek, a także odwiedzanie muzeów i galerii sztuki stymuluje ciekawość świata i wspomaga pracę mózgu dziecka.

Rozwój wartości u dzieci: Podróż ku dojrzałości moralnej

Droga dziecka do poznania i internalizacji wartości to fascynująca podróż, pełna odkryć i wyzwań. Proces ten można podzielić na cztery etapy, z których każdy odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu moralnego kompasu młodego człowieka.

Etap I: Odkrywanie świata wartości

Maluch staje w obliczu wachlarza wartości takich jak przyjaźń, uczciwość, szacunek czy solidarność. To czas, kiedy rodzice i opiekunowie stają się bacznymi obserwatorami, dostrzegając zarówno pozytywne, jak i negatywne zachowania dziecka.

Etap II: Utrwalanie cnót w praktyce

Poznane wartości nabierają głębszego sensu, gdy dziecko zaczyna rozumieć korzyści płynące z ich stosowania. Ważne jest, aby bliscy wzmacniali pożądane zachowania, czyniąc z nich naturalne nawyki.

Etap III: Wartości w codziennym życiu

Nabyte umiejętności zostają wcielone w życie, stając się automatyczną częścią codziennych wyborów. Dorośli mogą stwarzać sytuacje, w których dziecko będzie mogło wykorzystać wartości w praktyce, wzmacniając ich znaczenie.

Etap IV: Samodzielne wartościowanie

Dziecko zaczyna samodzielnie oceniać i odróżniać dobre od złego, choć nie zawsze bezbłędnie. Ten etap, trwający zazwyczaj do wczesnych lat szkolnych, wymaga cierpliwości i wsparcia ze strony dorosłych.

Autor: FSA School, przedszkole, żłobek – Redakcja Bloga

Facebook