• angielski
Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

ŻŁOBEK

  • Opłata  powitalna – 1000 PLN – płatna jednorazowo, obowiązująca do czasu ukończenia żłobka FSA.
  • Czesne – 1650 PLN – czesne miesięczne obowiązujące przez 12 miesięcy w roku. Czesne nie obejmuje zajęć dodatkowych.
  • Wyżywienie – 15 PLN za jeden dzień pobytu dziecka i obejmuje pięć posiłków dziennie. W przypadku nieobecności dziecka, żłobek nie nalicza stawki żywieniowej. Warunkiem nie naliczenia stawki żywieniowej jest zarejestrowanie poprzez platformę elektroniczną nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 8:00 rano w dniu nieobecności.

PRZEDSZKOLE

  • Opłata powitalna – 1000 PLN – płatna jednorazowo, obowiązująca do czasu ukończenia przedszkola FSA. Płatna tylko przez dzieci rozpoczynające swą przygodę z FSA. Dzieci przechodzące że żłobka FSA są zwolnione z opłaty.
  • Czesne – 1650 PLN – czesne miesięczne obowiązujące przez 12 miesięcy w roku. Czesne nie obejmuje zajęć dodatkowych.
  • Wyżywienie – 16 PLN do 31.08.2020 r.. 18 PLN od 01.09.2020 r. za jeden dzień pobytu dziecka i obejmuje pięć posiłków dziennie. W przypadku nieobecności dziecka, przedszkole nie nalicza stawki żywieniowej. Warunkiem nie naliczenia stawki żywieniowej jest zarejestrowanie poprzez platformę elektroniczną nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 8:00 rano w dniu nieobecności.

SZKOŁA PODSTAWOWA

  • Opłata powitalna – 1260 PLN – płatna jednorazowo, obowiązująca do czasu ukończenia szkoły podstawowej FSA. Płatna tylko przez dzieci rozpoczynające swą przygodę z FSA. Dzieci przechodzące z przedszkola FSA są zwolnione z opłaty.
  • Czesne – 1650 PLN – czesne miesięczne obowiązujące przez 12 miesięcy w roku. Czesne nie obejmuje zajęć dodatkowych.
  • Wyżywienie – 20 PLN za jeden dzień pobytu dziecka i obejmuje pięć posiłków dziennie. W przypadku nieobecności dziecka, szkoła nie nalicza stawki żywieniowej. Warunkiem nie naliczenia stawki żywieniowej jest zarejestrowanie poprzez platformę elektroniczną nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 8:00 rano w dniu nieobecności.

Address

First Step Academy
ul. Metalowcow 27
54-156 Wroclaw

Kontakt

email: biuro@fsa.edu.pl

tel. +48 531 680 680

Newsletter