ZADZWOŃ DO NAS  +48 531 680 680 | LUB NAPISZ  biuro@fsa.edu.pl |

Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław

Powitanie Dyrektora

“Szu­kaj włas­nej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać.
Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny,
za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków.
Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz
poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim.”

Janusz Korczak

Prośba o indywidualne spotkanie