ZADZWOŃ DO NAS  +48 531 680 680 | LUB NAPISZ  biuro@fsa.edu.pl |

Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław
FSA

Jak szkoła wpływa na samopoczucie Twojego dziecka?

Uczucie obniżenia samopoczucia towarzyszy na ogół dzieciom, które zaczynają uczęszczać do szkoły. Skala tego zjawiska jest tak powszechna, że zarówno rodzicie, jak i specjaliści zastanawiają się nad przyczynami szczególnych wahań nastrojów. Źródło  tych niepowodzeń tkwi zapewne w sposobie prowadzenia placówek przedszkolnych. Sposób ukształtowania osobowości dziecka to nie tylko praca i trud wychowawczy samych rodziców.

Wpływ szkoły na samopoczucie dziecka

Ogromne znaczenie odgrywa tu wybór placówki opiekuńczej na wczesnym poziomie. Zarówno prywatny żłobek, jak i prywatne przedszkole to stymulujące środowisko, w którym dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach i zabawach. Wspierają one ich rozwój umysłowy i motoryczny. Dzieci bez odpowiedniego wsparcia, pozostawione same sobie, pełne są obaw, a nawet lęków. Brak akceptacji ze strony rówieśników powoduje od najmłodszych lat zamknięcie się w sobie. Z czasem wszystkie te frustracje wpływają na zdrowie psychiczne młodego człowieka. Niejednokrotne próby rozwiązania zaistniałych problemów kończą się fiaskiem. Warto zatem zastanowić się nad sposobem uniknięcia problemów związanych z niską samooceną swojej pociechy. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, co wpływa bezpośrednio na ukształtowanie dziecka i jego prawidłowe relacje z rówieśnikami.

Rozwój pozytywnej samooceny dziecka w wieku przedszkolnym

Dzieci bardzo wcześnie rozwijają poczucie własnej wartości. Okres wczesnego dzieciństwa jest szczególnie ważny w  ukształtowaniu się samooceny młodego człowieka. Rodzice dostarczają swoim pociechom wzorców odpowiedniego i właściwego zachowania, modelują sposób traktowania innych. Rola placówek przedszkolnych również ma znaczący wpływ na sposób myślenia i zachowania dziecka. Od najmłodszych lat zmuszone są do radzenia sobie na zupełnie obcej płaszczyźnie. Duże grupy często wywierają na słabszych osobnikach podejmowanie walki o przynależność, a nawet akceptację. Okres wczesnoszkolny kształtuje poziom edukacji dziecka. W wyniku złych ocen jest ono często karcone bądź ignorowane przez pedagogów i tym samych odpychane przez rówieśników. Osiągnięte sukcesy i porażki przekładają się także na to, jak dziecko spostrzega swoje silne oraz słabe strony. Prywatne przedszkole zdecydowanie w mniejszych grupach prowadzi wszelkie zajęcia edukacyjne. Każde dziecko ma możliwość osiągnięcia pozytywnych wyników w nauce. Dodatkowo jest ono zachęcane i właściwie nagradzane. Odpowiednia zachęta dziecka wzbudza w nim poczucie własnej wartości. Nie boi się otoczenia, chętnie uczestniczy w nowych zajęciach.

Szkoła to nie tylko dobre wyniki w nauce

Okres edukacji szkolnej ma ogromne znaczenie w procesie wszechstronnego rozwoju dziecka. Jest to nie tylko czas nabywania umiejętności płynnego czytania oraz poprawnego pisania i liczenia. Wczesne ukształtowanie kompetencji emocjonalnych odbywa się na poziomie klas pierwszych szkoły podstawowej. Wszelkie niepowodzenia w nauce odbijają się na funkcjonowaniu na tle całej klasy. Nawiązywanie pierwszych przyjaźni zależy w dużej mierze od sukcesów w nauce dziecka. Brak wsparcia ze strony pedagogów powoduje niezaakceptowanie wśród rówieśników. Niestety tak to działa. Słaby uczeń mimo przeciwności losu uczy się radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jednak nie wszyscy potrafią wyjść z tego obronną ręką. Duża część dzieci przeżywa w szkole załamania nerwowe. Złe spojrzenia kolegów oraz wyśmiewanie doprowadzić może do szkolnych fobii. Z kolei rodzice zastanawiają się nad kolejnym bólem brzucha lub głowy swojej pociech przed wyjściem na zajęcia lekcyjne. Niechęć dziecka do szkoły i obniżenie kondycji psychicznej z czasem przybiera na sile. Rodzice bądź nauczyciele w żaden sposób nie mogą bagatelizować takich zachowań.

Współpraca na obu płaszczyznach w imię dobra dziecka musi się koniecznie nawiązać. Szkoły prowadzone w sposób tradycyjny muszą zmienić przede wszystkim nastawienie do sposobu uczenia. Karcenie oraz złe oceny powodują negatywną samoocenę samego ucznia. Emocjonalne wsparcie zarówno ze strony rodziców, jak i pedagogów zmotywuje dziecko do podjęcia kolejnych prób o lepszą ocenę.

Zachęcamy również do lektury artykułu pt: „Metoda zielonego długopisu”:

Metoda zielonego ołówka / długopisu

Autor: FSA School, przedszkole, żłobek – Redakcja Bloga

Facebook