ZADZWOŃ DO NAS  +48 531 680 680 | LUB NAPISZ  biuro@fsa.edu.pl |

Językowy żłobek i przedszkole FSA, ul. Metalowców 27, Wrocław
FSA

Rozwijanie samodzielności u dzieci

Maria Montessori uznawała, że dzieci naturalnie dążą do samodzielności, co stanowi kluczowy element ich rozwoju. W prywatnym przedszkolu kładzie się duży nacisk na rozwijanie u dzieci tego poczucia sprawstwa, umożliwiając im swobodny rozwój zgodnie z ich własnym rytmem.

Indywidualne tempo rozwoju i symbol ślimaka Montessori

W prywatnym przedszkolu idea indywidualnego tempa rozwoju dzieci jest istotnym elementem inspirowanym pedagogiką Marii Montessori. Symboliczny ślimak stanowi metaforę tego podejścia, ukazując zróżnicowane tempo każdego malucha. Zrozumienie tego pozwala nam dostosowywać metody nauczania do unikalnych potrzeb i zdolności każdego dziecka. Poprzez oferowanie wystarczającej ilości czasu na eksplorację, naukę i samodzielne działanie, stwarzamy warunki sprzyjające pełnemu rozwinięciu potencjału każdego malucha. Dzięki temu podejściu, dzieci nie tylko zdobywają konkretne umiejętności, ale także uczą się cenić swoje własne postępy i odkrywają radość płynącą z własnych osiągnięć. Symbol ślimaka Montessori staje się nie tylko narzędziem pedagogicznym, ale również codziennym przypomnieniem o wartości i pięknie indywidualności w procesie rozwoju każdego dziecka. Dzięki temu, prywatny żłobek lub prywatne przedszkole staje się miejscem, gdzie nie tylko kształtuje się umiejętności, ale również buduje się pewność siebie, poczucie własnej wartości i pasję do samodzielnego odkrywania świata.

Praktyka Montessori w codziennych działaniach

W przedszkolu prywatnym realizuje się jedno z kluczowych założeń pedagogiki Montessori: „Pozwól mi zrobić to samemu”. Dzieci mają szansę podejmować samodzielne działania względem siebie i innych, co sprzyja ich niezależności.

  • Praca z materiałami Montessori – dzieci samodzielnie wybierają i pracują z różnymi zadaniami przy użyciu materiałów Montessori.
  • Czynności samoobsługowe – dzieci uczą się samodzielnego mycia rąk, korzystania z toalety, a nauczyciel zawsze jest gotowy do pomocy.
  • Dbanie o porządek – zachęcanie do utrzymania porządku w sali, odkładania zabawek na miejsce oraz pozostawiania porządku po pracy.
  • Pomoc przy nakrywaniu stołu – dzieci uczestniczą w przygotowywaniu do posiłków, rozkładając serwetki i sztućce.
  • Samodzielny wybór zabaw – dzieci mają swobodę wyboru zabaw i realizacji swoich pomysłów, co rozwija ich kreatywność.
  • Pomoc w przedszkolnych aktywnościach – zachęcanie do współpracy, np. pomoc koledze w budowie zamku z klocków czy wsparcie nauczyciela w organizacji zajęć.

W prywatnych żłobkach i przedszkolach dąży się do rozwijania umiejętności samodzielności u dzieci, ale także uznajemy zabawę za kluczowy element tego procesu. Zabawa jest nie tylko źródłem radości, ale także skutecznym narzędziem nauki, umożliwiającym dzieciom stosowanie zdobytych umiejętności w praktyce. Zabawa pełni istotną rolę w kształtowaniu samodzielności poprzez naturalne zainteresowanie dzieci otaczającym je światem. Wprowadzając elementy nauki w formie zabaw, integrujemy rozwój umiejętności praktycznych z radością z odkrywania. Na przykład, gdy dzieci bawią się w mycie zabawek czy nakrywanie do stolika, nie tylko uczą się konkretnych czynności, ale również przeżywają radość z samodzielności i poczucie satysfakcji.

Autor: FSA School, przedszkole, żłobek – Redakcja Bloga

Facebook